Oznámení o stěpení a zaknihování akcií a výzva akcionářům k odevzdání listinných akcií

Oznámení o stěpení a zaknihování akcií a výzva akcionářům k odevzdání listinných akcií

Oznámení o stěpení a zaknihování akcií a výzva akcionářům k odevzdání listinných akcií

ERZET HOLDING a.s., IČ: 06918638, se sídlem Praha 9, Čakovice, Za cukrovarem 980, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 23306 (dále též jen „společnost“) tímto oznamuje, že dne 17.10.2019 rozhodl jediný akcionář Prague Bussiness Companies s.r.o., IČ: 246 78 767, se sídlem Praha, Nusle, Doudlebská 1046/8, při výkonu působnosti valné hromady společnosti o rozštěpení všech 10 kusů listinných kmenových akcií společnosti na jméno, série A, emitovaných 6.3.2018, se jmenovitou hodnotou každé z nich 200.000,- Kč, jejichž celková jmenovitá hodnota činí 2.000.000,- Kč, přičemž s každou z nich je spojen jeden hlas na valné hromadě, se současnou přeměnou na zaknihované takto:

  1. listinná kmenová akcie společnosti na jméno označená č. 1, se štěpí na 200, kusů kmenových akcií na majitele v zaknihované podobě označených čísly 000001-000200, série B, kde jmenovitá hodnota každé akcie bude 1.000,- Kč a s každou akcií bude spojen jeden hlas na valné hromadě,
  2. listinná kmenová akcie společnosti na jméno označená č. 2, se štěpí na 200 kusů kmenových akcií na majitele v zaknihované podobě označených čísly 000201-000400, série B, kde jmenovitá hodnota každé akcie bude 1.000,- Kč a s každou akcií bude spojen jeden hlas na valné hromadě,
  3. listinná kmenová akcie společnosti na jméno označená č. 3, se štěpí na 200 kusů kmenových akcií na majitele v zaknihované podobě označených čísly 000401-000600, série B, kde jmenovitá hodnota každé akcie bude 1.000,- Kč a s každou akcií bude spojen jeden hlas na valné hromadě,
  4. listinná kmenová akcie společnosti na jméno označená č. 4, se štěpí na 200 kusů kmenových akcií na majitele v zaknihované podobě označených čísly 000601-000800, série B, kde jmenovitá hodnota každé akcie bude 1.000,- Kč a s každou akcií bude spojen jeden hlas na valné hromadě,
  5. listinná kmenová akcie společnosti na jméno označená č. 5, se štěpí na 200 kusů kmenových akcií na majitele v zaknihované podobě označených čísly 000801-001000, série B, kde jmenovitá hodnota každé akcie bude 1.000,- Kč a s každou akcií bude spojen jeden hlas na valné hromadě,
  6. listinná kmenová akcie společnosti na jméno označená č. 6, se štěpí na 200 kusů kmenových akcií na majitele v zaknihované podobě označených čísly 001001-001200, série B, kde jmenovitá hodnota každé akcie bude 1.000,- Kč a s každou akcií bude spojen jeden hlas na valné hromadě,
  7. listinná kmenová akcie společnosti na jméno označená č. 7, se štěpí na 200 kusů kmenových akcií na majitele v zaknihované podobě označených čísly 001201-001400, série B, kde jmenovitá hodnota každé akcie bude 1.000,- Kč a s každou akcií bude spojen jeden hlas na valné hromadě,
  8. listinná kmenová akcie společnosti na jméno označená č. 8, se štěpí na 200 kusů kmenových akcií na majitele v zaknihované podobě označených čísly 001401-001600, série B, kde jmenovitá hodnota každé akcie bude 1.000,- Kč a s každou akcií bude spojen jeden hlas na valné hromadě,
  9. listinná kmenová akcie společnosti na jméno označená č. 9, se štěpí na 200 kusů kmenových akcií na majitele v zaknihované podobě označených čísly 001601-001800, série B, kde jmenovitá hodnota každé akcie bude 1.000,- Kč a s každou akcií bude spojen jeden hlas na valné hromadě,
  10. listinná kmenová akcie společnosti na jméno označená č. 10, se štěpí na 200 kusů kmenových akcií na majitele v zaknihované podobě označených čísly 001801-002000, série B, kde jmenovitá hodnota každé akcie bude 1.000,- Kč a s každou akcií bude spojen jeden hlas na valné hromadě, a současně v souladu tímto rozhodnutím změnil stanovy společnosti, a to s účinností ke dni zápisu této skutečnosti do obchodního rejstříku,

a dále tímto společnost oznamuje, že dne 22.3.2021 rozhodla valná hromada společnosti o lhůtě k odevzdání (předložení) listinných akcií společnosti v důsledku jejich stěpení v délce dvou měsíců od zveřejnění těchto rozhodnutí a dne 22.3.2021 představenstvo společnosti rozhodlo o lhůtě k odevzdání (předložení) listinných akcií společnosti v důsledku jejich současné přeměny na zaknihované, v délce dvou měsíců od zveřejnění těchto rozhodnutí (dále též jen „oznámení“).

Představenstvo společnosti tímto vyzývá akcionáře společnosti k odevzdání (předložení) listinných kmenových akcií společnosti na jméno, série A, označených č. 1 až 10, emitovaných 6.3.2018, se jmenovitou hodnotou každé z nich 200.000,- Kč ve lhůtě do 2 měsíců od zveřejnění oznámení v Obchodním věstníků. Akcionář sdělí při odevzdání listinných akcií společnosti číslo účtu v příslušné evidenci, na který má být zaknihovaná akcie zaevidována. Akcie lze odevzdat společnosti v jejím sídle na adrese Praha 9, Toužimská v pracovní dny od 9.00 do 12.00 hod.

Představenstvo upozorňuje, že podle § 343 zákona o obchodních korporacích a § 526 zákona o obchodních korporacích akcionář, který je v prodlení s předložením akcií, za účelem jejich výměny po jejich stěpení, v určené lhůtě, nevykonává až do okamžiku jejich řádného předložení s nimi spojená akcionářská práva.

Toto oznámení a výzva jsou dle ustanovení § 529 občanského zákoníku a § 526 zákona o obchodních korporacích zveřejněny v Obchodním věstníku uveřejněny na internetových stránkách společnosti (www.erzet.cz) a zaslány všem akcionářům společnosti na adresu sídla nebo bydliště, popř. na korespondenční e-mailovou adresu, uvedené v seznamu akcionářů.